Historie zámku Lužec

Pouhých 14km jsou od Zámku Lužce vzdáleny Karlovy Vary, které  jsou již 600 let nejoblíbenějšími z českých lázní, a od nepaměti je navštěvují lidé z celého světa. Karlovarským termálním vodám lidé přisuzovali léčivou moc ještě dávno před založením města. Opravdový věhlas získaly Karlovy Vary na sklonku 14. století, kdy Karel IV. k údivu dvorních lékařů léčil své nemocné údy termální vodou z jednoho místního pramene. Tehdy se zvěsti о „místu síly“ rozšířily po celé Evropě, a v průběhu následujících století se karlovarští lékaři začali učit zdokonalovat nejrůznější způsoby vodoléčby.

Současně v této době se začala psát historie zámku Lužec, který byl postaven královským příkazem českého krále Karla IV. ve 14 století jako místo přenocování a úkrytu před rozmary počasí v dobách královským honů. Později se začal zámek využívat ke strategickému rozmístění vojsk Jana Žižky, válčícího proti křižákům a rovněž sloužil jako laboratoř českého krále Rudolfa II, který ve stěnách sálů zámku pracoval na vynálezu elixíru věčného mládí.

Historie lázní Karlovy Vary a zámku Lužec jsou navzájem úzce provázané, a pamatují doby úpadku i rozmachu. Tato místa se nejvíce dostávala do povědomí v dobách živelných pohrom a nejrůznějších válek. Nejbouřlivější rozkvět zažily Karlovy Vary, když se zde v ohromném množství stavěla sanatoria a ozdravovny. Období po první světové válce je epochou rozkvětu zámku Lužec, kdy v roce 1919 místní movitý mecenáš Paul Albrecht Weinkauf, uchvácený starými pověstmi a okolní přírodou pověřil známého mnichovského architekta Brendla, aby přestavěl staré lovecké nocležiště na nový zámek. Později, po smrti tohoto magnáta je zámek převeden do majetku zdravotní pojišťovací společnosti, která v tomto městě založila sanatorium.

Historie lázní Karlovy Vary je nerozdělitelně spjata i se druhou světovou válkou a fašistickou okupací. Ale naštěstí se toto místo dočkalo zvláštní lásky německých generálů, v době války se v prostorách sanatoria Zámku Lužec v Karlových Varech, léčili zasloužilí letci Luftwaffe a sám Herman Goering. Po válce a během roku 1945 se v zámku rekreovali představitelé československé politické elity a následně byly tyto lázně zpřístupněny široké československé veřejnosti.

Současnost Zámku Lužec se začíná psát v roce 2010, kdy rozsáhlá rekonstrukce změnila toto místo v elegantní **** hotel stylizovaný do atmosféry loveckého zámečku Karla IV.  Změnilo se i území kolem zámku. Byly vystavěny altány a vyhlídky, park a parkoviště se 100 parkovacími místy. Netknutou zůstává právě čistá příroda a pramenitá voda, klid a úžasná krajina, staletími vlastněná významnými knížaty a králi.

V roce 2014 se SPA hotel zámek Lužec**** představuje svým hostům v obnovené podobě. Dnes je to moderní lázeňský hotelový komple
 

Spa & Wellness Hotel Zamek Luzec | Okres Karlovy Vary | Spa & Wellness

Spa & Wellness

Spa & Wellness Hotel Zamek Luzec | Okres Karlovy Vary | SVATBA NA ZÁMKU LUŽEC

SVATBA NA ZÁMKU LUŽEC

Speciální nabídky

Ukázat všechny nabídky


Oficiální webové stránky
Rezervujte přímo

Vychutnejte si naše wellness centrum

Konference, semináře a společenské akce na míru

Snídaně v Královské restauraci - to pravé pro vás!

Následujte nás